X

Fruits au sirop au choix (lychee, longan, ramboutan ou arbutus)